एकदातरी !

0
एकदातरी !

एकदातरी !

एकदातरी तू मला,भेटशील काग?
घट्ट मिठीत तुझ्या,मला घेशील काग?१

अंतरीची ही बघ,फुलवली मी बाग,
अंतरी आता तुझ्याही ,येऊ देना जाग!२

स्पर्श सांग यथासांग,तो देशील काग?
नको कशी दिरंगाई,विझव ही आग!३

बेधुंद रंगात अखंड,रंगशील काग?
रंगी रंगताना,मग तू हव ते माग!४

एकदातरी तुला, येऊ दे ना ग राग
घरी दारी माझ्या एकदा येऊन जा ग!५

  • कवीवर्य तथाशीघ्रकवी
    श्री.कृष्णा दामोदर शिंदे.*

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here